DORADZTWO SPAWALNICZE

W naszej ofercie znajduje się bogaty wybór usług z zakresu doradztwa spawalniczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, dlatego też chcemy umożliwić naszym klientom skorzystanie z niego. 

Specjalizujemy się zarówno w zadaniach związanych z produkcją warsztatową, jak i montażem konstrukcji. W szczególności posiadamy doświadczenie w nadzorze prac spawalniczych na obiektach przemysłowych KGHM, takich jak Huta Miedzi Głogów, Zakłady Wzbogacania Rudy Rudna i Polkowice, obiekt Żelazny Most, ale także stoczniach Kędzierzyn Koźle, czy Gdynia. 

Znane nam są wymagania i problematyka konstrukcji off-shore
Do oferowanych przez nas usług inżyniera spawalnika IWE należą między innymi: 
- bieżący nadzór spawalniczy nad produkcją, 
- opracowywanie technologii spawania, 
- certyfikowanie spawaczy, 
- jak i szeroko pojęte doradztwo. 

Nasze wszechstronne doświadczenie  daje gwarancję w pełni profesjonalnego wykonania powierzonego zadania. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami!

Opracowanie technologii spawania oraz uzyskanie zatwierdzenia jednostki notyfikowanej

WPQR – raport kwalifikowania technologii spawania – jest dokumentem poświadczającym, że wykonywane przez producenta złącza spawane spełniają wymagania wytrzymałościowe i jakościowe. 

Oferujemy naszym Klientom możliwość opracowania dla nich konkretnej technologii spawania WPQR dopasowanej w pełni do ich potrzeb i możliwości produkcyjnych, a także ewentualnych wymagań kontraktowych. 

Technologię przygotowujemy kompleksowo, począwszy od analizy wymagań projektowych i dokumentacji czy też rodzaju zadania, poprzez opracowanie wstępnej instrukcji spawaniapWPS, poprowadzenie prób produkcyjnych, a następnie przeprowadzenie stosownych badań i zatwierdzeń w jednostce notyfikowanej. 

W zależności od potrzeb oferujemy również opracowanie instrukcji technologicznych spawania WPS na produkcję.

Doradztwo spawalnicze nkor - Usługi inżyniera spawalnika

Sporządzanie instrukcji spawania WPS

Podstawowym dokumentem produkcji spawalniczej jest instrukcja technologiczna spawania WPS
Oferujemy sporządzenie instrukcji spawania WPS na podstawie opracowanych pod naszym nadzorem technologii WPQR jak i na podstawie posiadanych już przez klienta kwalifikowanych technologii spawania WPQR. 

Należy pamiętać, że instrukcja spawania WPS jest podstawowym dokumentem produkcji spawalniczej. Ma być jasną i przejrzystą instrukcją dla spawacza czy też operatora, zawierająca wszystkie niezbędne zmienne dla procesu, począwszy od sposobu przygotowania złącza, na obróbce po spawaniu skończywszy.

Sporządzanie planów sp​awania oraz planów kontroli i badań

Nasi Klienci mogą też skorzystać z usługi sporządzenia odpowiedniego planu spawania oraz wszelkich wymaganych w dalszym etapie planów kontroli i badań oraz dokumentów powiązanych, w tym szablonów lub druków badań międzyoperacyjnych i pooperacyjnych. 

Takie kompleksowe doradztwo spawalnicze sprawia, że nasi Klienci nie muszą szukać w późniejszym czasie innych usług inżyniera spawalnika IWE, lecz mogą w pełni zaufać naszej firmie, że na każdym etapie będą postępować zgodnie ze wszelkimi normami i wymaganiami. 

Przygotowywane przez nas plany spawania oraz kontroli i badań opracowywane są na podstawie wcześniejszej dokładnej analizy wymagań umów, dokumentacji projektowej, powołanych norm i przepisów, co gwarantuje spełnienie wymagań kontraktowych.

Instrukcje spawania - Uprawnienia spawaczy nkor

Uprawnienia spawaczy

Świadczymy usługi kompleksowego przeprowadzenia procesu certyfikacji spawaczy. Począwszy od analizy wymagań, poprzez dobór odpowiednich norm, gabarytów próbek, gatunków materiałów, aż do organizacji egzaminu i badań próbek i uzyskanie świadectwa jednostki notyfikowanej.

Wdrożenia zakładowej kontroli produkcji według norm ISO 3834 oraz EN 1090

W naszej ofercie istnieje także możliwość wdrożenia u naszych Klientów zakładowej kontroli produkcji wg norm ISO 3834 oraz EN 1090. Jest to jeden ze współczesnych wymogów europejskich dla wprowadzanych na rynek konstrukcji stalowych oraz coraz częściej konieczny do spełnienia wymóg formalny stawiany przez klientów. 

Obecnie obowiązujące normy europejskie – tzw. Eurokody – klasyfikują dzielą konstrukcje ze względu na ich trwałość i konsekwencje ich awarii na cztery klasy:
- EXC1, 
- EXC2, 
- EXC3,
- EXC4. 

Te klasy służą następnie dla doboru jakości wykonania oraz poziomu dokumentowania prac wytwórczych i montażowych. Dokładnie przyjrzymy się potrzebom Państwa firmy w tym zakresie, obciążenia administracyjne sprowadzimy do rozsądnego, wymaganego minimum, również po to, by później realizacja postanowień polityki jakości była prosta i wygodna. 

Certyfikacja zakładu produkcyjnego, ale również prac prowadzonych na montażu konstrukcji, pozwoli na podniesienie konkurencyjności i samodzielności Państwa przedsiębiorstwa. Dla klienta jest to sygnał, że prace spawalnicze oraz montażowe prowadzone są z należytą starannością, przez wykwalifikowany personel, a nad wszystkim czuwa kompetentny nadzór. 

Stosowanie zasad i procedur określonych w zakładowej kontroli produkcji znacznie usprawnia także kompletowanie dokumentacji powykonawczej.     


Oferowane przez nas usługi inżyniera spawalnika IWE oraz doświadczonego kontrolera jakości dają naszym Klientom gwarancję jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu spawania oraz przyczyniają się do wykonania tej pracy na najwyższym poziomie. 

Dlatego też zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą doradztwa spawalniczego i rozpoczęcia z nami współpracy!