BADANIA NIENISZCZĄCE


Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w badaniach nieniszczących spoin w metodach wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej oraz ultradźwiękowej. Zaopatrujemy się w preparaty uznanych producentów, korzystamy ze sprzętu solidnych polskich firm.

Badania wizualne spoin (badania VT)

Jako podstawowa metoda badania spoin, badania wizualne VT to obowiązkowy etap produkcji spawalniczej. Posiadamy wszelki niezbędny sprzęt jak endoskopy czy lusterka inspekcyjne, spoinomierze, miary – wszystko sprawdzane w laboratorium metrologicznym. Personel przechodzi na bieżąco wymagane normą badania wzroku. Znamy i stosujemy normy ogólne oraz szczególne przedmiotowe dla badań konkretnych grup wyrobów.

Badania magnetyczno-proszkowe spoin (badania MT)

Jedną z dwóch metod badań powierzchniowych jest badanie magnetyczno-proszkowe. Pozwala na wykrycie niezgodności powierzchniowych materiałów ferromagnetycznych, popularnie nazywanych stalami czarnymi. Posiadamy szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu badań, stosowne urządzenia i uprawnienia.

Badania penetracyjne spoin (badania PT)

badania ultradźwiękowe, nieniszczące spoin, ndt nkor

Kolejną metodą badań powierzchniowych materiałów i spoin są badania penetracyjne. Doskonale uzupełniają pakiet badań dla stali nieferromagnetycznych (powszechnie nazywanych „białymi”). W badaniach penetracyjnych korzystamy z pakietów chemicznych uznanych producentów.

Badania ultradźwiękowe spoin (badania UT)

Badania wizualne i powierzchniowe uzupełniamy o objętościowe – metodą ultradźwiękową. Dysponujemy sprawdzonym sprzętem polskiej produkcji oraz pakietem głowic prostych i kształtowych. Jesteśmy licencjonowanym użytkownikiem instrukcji IBUS, pozwalającej na badania złączy o grubości poniżej 8mm oraz zleconej na nasze zamówienie instrukcji do badania spoin pachwinowych na połączeniach kołnierzowych.

badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe nkor

Oferta badań nieniszczących NKOR


Badania wizualne, penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe oraz ultradźwiękowe tworzą pełen pakiet badań wymaganych większością norm produkcyjnych. W przypadku zainteresowania przeanalizujemy dokumentację, wymagania i wycenimy pakiet badań. Spoiny badamy na wytwórni i na budowach. Zapraszamy do kontaktu!